افزودنی های مجاز

افزودنی های مجاز

نمایشگاهی از آثار جدید من با عنوان " افزودنی های مجاز " در تاریخ 30 آبان 93 ساعت 4 بعد از ظهر در گالری راه ابریشم گشایش خواهد یافت.

DARIUSH KIANI

PHOTOGRAPHER